JIŘÍ ADAMEC
FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ
KATEDRA TEORIE


MALÁ UNIVERSITA DOBROVOLNÍKŮ


Interní pracoviště - provozovatel:

ADAMEC JIŘÍ
FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ – KATEDRA TEORIE
IČ 105 48 629
Poříčí 5, 603 00 Brno
Tel.: 608 436 475
Aktivity a zaměření:


1. hlavní činností je poskytovat zdarma - celorepublikově neziskovým organizacím věnujícím se péči o duševně nemocné (a jejich rodinné příslušníky), dále tělesně postižené, seniory, nemocničním zařízením a podobným organizacím účinnou psychoedukační výpomoc v rámci školení zaměstnanců, dobrovolníků a pomáhajících…

2. tyto zdarma nabízené přednášky a besedy zahrnují:
 • motivační filosofii etiky pomáhajících jednoduchou formou výkladu a diskusí, zaměřených na osobnost a důstojnost dobrovolníka…

 • speciální témata věnovaná:

  a) základům psychodiagnostiky a komunikace s klientem

  b) otázkám prevence syndromu vyhoření

  c) problematice posilování pozitivního přístupu k práci s klienty

  d) provázení a paliativní přístupy - teoretické základy možností práce s klienty s hraniční diagnósou

  e) besedy pro rodiče s dětmi

  f) ukázky psychoher (workshop) pro práci s klienty (např. rytmoterapie, práce s loutkou)

  g) témata s uplatněním pro styk s veřejností – náborové semináře dobrovolníků, dle požadavků organizace (tyto aktivity lze motivačně účastníkům formálně certifikovat naším zastoupením, tak aby se zvýšil efekt jejich zájmu)


Konkrétní účast při dobrovolnické práci s klienty, dle výše uvedené presentace a požadavků jednotlivých organisací považujeme za samozřejmou.

Úvodní strana | Literatura | Testy a seminárky | Jiří Adamec
Tento obsah je chráněn autorským zákonem. Jiří Adamec © 2009