JIŘÍ ADAMEC
FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ
KATEDRA TEORIE

FACEBOOK


Základní informace:
IČ 105 48 629 (fyzická osoba)

Telefon: +420 608 436 475
E-mail: katedra@centrum.cz

( konzultace - po domluvě termínu )
Provozovna: Křídlovická 22, 603 00 Brno (pošta, konzultace)
Datová schránka 3eqh93

 V MĚSÍCÍCH ČERVENEC/SRPEN 
 JE PERSONÁLNÍ PROVOZ OMEZEN 

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁRNÍ CVIČENÍ
2024 / 2025


Zahájení v pondělí 2. září podle rozvrhu hodin (níže na této stránce)

AKTUÁLNĚ probíhají uzávěrkové dny zápisů.

EVIDENCE ZÁJEMCŮ O STUDIUM A VEŠKERÉ INFORMACE JSOU POSKYTOVÁNY VÝHRADNĚ TELEFONICKY +420 608 436 475 PSYCHOLOGIE V PORADENSTVÍ 

 Přednášky nebo domácí studium po internetu 

VYUŽITÍ NA TRHU PRÁCE

V O L N É   Ž I V N O S T I

60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.
72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu.
79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost.
Dále Živnostenský zákon a obsahová náplň volných živností - ZDE

DVOULETÉ ZÁJMOVÉ STUDIUM: přijímá se (max. 30 posluchačů), bez zkoušek, bez věkového omezení od 18 let výše, předchozí dosažené vzdělání pro přijetí nerozhoduje.

PŘEDNÁŠKY: září až červen

ROZVRH VÝUKOVÝCH HODIN (individuální výběr) NA: ZOOM-MEETING

30 minut před přednáškou zapsaný posluchač odešle SMS na telefon 608 436 475
a do zprávy uvede emailovou adresu, celé jméno a datum platby (zápisu) pro zaslání přihlašovacích údajů.

(Aktualisovaná data pro přihlášení se poskytují vždy se zahájením šk. r. - a jsou platná po celý šk. r.)

Pro splnění stačí - vyslechnutí přednášky svého ročníku
jednou týdně (1h a 15min) dle vlastního výběru.

Během přednášky má posluchač zapnutou kameru, je vidět a v okénku zoom přenosu má uvedeno celé jméno. V případě, že tomu tak není, má provozovatel právo subjekt z přenosu odstranit.

Státní svátky, Vánoce až Silvestr, Velikonoce atd., přednášky neprobíhají.

Pondělí 1. roč. 9:00 2. roč. 10:30 3. roč. 19:00
Středa 3. roč. 9:00 1. roč. 10:30 2. roč. 19:00
Pátek 2. roč. 9:00 3. roč. 10:30 1. roč. 19:00


ZÁPIS: v České spořitelně a. s., na číslo účtu 2026649309 / 0800, variabilní symbol I. roč. 2198 (II. roč. 2298, III. roč. 2398) a jméno vkladatele (nebo převodem z jiného peněžního ústavu); jeden rok studia = 7.500 Kč. Převzetím dokladu o zaplacení je uchazeč závazně přijat ke studiu, viz. Obchodní podmínky a Ochrana spotřebitele. PO NAPLNĚNÍ POČETNÍHO STAVU JE ZÁPIS UKONČEN - MONITOROVÁNO TELEBANKINGEM. POUČENÍ - viz: obchodní podmínky a ochrana spotřebitele (ZDE). DÁLE: možnost výměny s vlastním náhradníkem.

PRVNÍ ROČNÍK: je ukončen záznamem o absolvování prvního ročníku psychologie v poradenství.

DRUHÝ ROČNÍK: je ukončen výstupním DOKLADEM ABSOLVENTA DVOULETÉHO ZÁJMOVÉHO STUDIA SYSTEMATICKÉ A KLINICKÉ PSYCHOLOGIE V PORADENSTVÍ (záznam ke stávajícímu dokončenému vzdělání uchazeče o zájmových studijně odborných aktvitách); v případě delegování k absolvování semináře zaměstnavatelem - §§ 227 až 335 ZP o prohlubování, rozšiřování kvalifikace. Veškeré doklady, jakkoliv spojené se studiem, přebírají absolventi výhradně osobně, od září do června.

TŘETÍ ROČNÍK - viz níže, je nádstavbový a absolventi jej mohou, podle vlastního uvážení, realisovat po dokončení dvouletého základního studia.

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁRNÍ CVIČENÍ - I. ročník

SYSTEMATICKÁ PORADENSKÁ A OBOROVÁ PSYCHOLOGIE
Zahájení dle rozvrhu ZOOM-MEETING
 1. Biologie a neurologie (psychosomatické poruchy v poradenství…)
 2. Stres (spouštěče duševních poruch - norma a patologie…)
 3. Aplikovana psychoterapie (onkologie - handicapy…)
 4. Forenzní psychiatrie (osobnost - vražda a jiné trestné činy…)
 5. Psychoanalytický přístup v psychoterapii – A. (Sigmund Freud…)
 6. Psychoanalytický přístup v psychoterapii – B. (C. G. Jung…)
 7. Psychoanalytický přístup v psychoterapii – C. (Yalom / Heidegger…)
 8. Kognitivně behaviorální terapie (základní přístupy…)
 9. Skupinová psychoterapie (metodika…)
 10. Psychofarmakoterapie (přehledový semínář k lékové terapii…)
Výukový program prvního ročníku je v každém termínu přednášek doplněn ukázkami preventivních přístupů ke zvládání stresu, ve spojení s psychoedukací

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁRNÍ CVIČENÍ - II. ročník

SPECIÁLNÍ PORADENSKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHODIAGNOSTIKA
Zahájení dle rozvrhu ZOOM-MEETING
 1. Organické duševní poruchy (alzheimer, parkinson…)
 2. Závislosti (alkohol, drogy, rozpouštědla…)
 3. Schizofrenie (bludy, halucinace, poruchy vnímání…)
 4. Deprese (bipolární poruchy, manické stavy, smutek…)
 5. Neurósy (úzkost, fobie, obsedantně-kompulsivní poruchy…)
 6. Poruchy příjmu potravy (anorexie / bulimie…)
 7. Poruchy osobnosti (žárlivost, transvestitismus, pyromanie…)
 8. Poruchy mentálního vývoje (oligofrenie, úrovně hodnocení IQ…)
 9. Autismus (poruchy pozornosti, ADHD...)
 10. Přetrvávající poruchy do dospělosti (panika, sebepoškozování…)
Výukový program druhého ročníku je v každém termínu přednášek doplněn cvičeními z oblasti pre-diagnostiky, při práci s klientem, v metodických postupech

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE - III. ROČNÍK

P R A K T I K U M
INDIVIDUALIZOVANÝ VÝCVIK - obsah - ZDE
Zahájení dle rozvrhu ZOOM-MEETING
 • ZÁŘÍ
  Kazuistika: rozbor průběhu individuální terapie – I.
 • ŘÍJEN
  Kazuistika: rozbor průběhu individuální terapie – II.
 • LISTOPAD
  Kazuistika: rozbor průběhu individuální terapie – III.
 • PROSINEC
  Kazuistika: rozbor průběhu párové terapie – I.
 • LEDEN
  Kazuistika: rozbor průběhu párové terapie – II.
 • ÚNOR
  Kazuistika: rozbor průběhu párové terapie – III.
 • BŘEZEN
  Kazuistika: rozbor průběhu skupinové terapie – I.
 • DUBEN
  Kazuistika: rozbor průběhu skupinové terapie – II.
 • KVĚTEN
  Kazuistika: rozbor průběhu rodinné terapie – I.
 • ČERVEN
  Kazuistika: rozbor průběhu rodinné terapie – II.
Výukový program třetího ročníku je v každém termínu přednášek doplněn kompenzačními technikami, zaměřenými na konkrétní symptomy v oblasti praktické psychohygieny, při práci s jednotlivcem a se skupinou

UKONČENO DOKLADEM ABSOLVENTA
NEZAPOMNĚLI JSTE SI PROJÍT INFORMACE Z ODKAZŮ NA HORNÍ LIŠTĚ ?

Děkujeme za návštěvu naší stránky.

Úvodní strana | Literatura | Studium po internetu | Jiří Adamec
Tento obsah je chráněn autorským zákonem. Jiří Adamec © 2009