JIŘÍ ADAMEC
FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ
KATEDRA TEORIE

Dočasně mimořádná opatření k aktuální situaci v souvislosti s Covid-19, pro zapsané posluchače ZDE


Základní informace:
IČ 105 48 629 (fyzická osoba)

Telefon: +420 608 436 475
( konzultace - po domluvě termínu )

Provozovna: Poříčí 5, 602 00 Brno

 V MĚSÍCÍCH ČERVENEC/SRPEN 
 JE PERSONÁLNÍ PROVOZ OMEZEN 

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁRNÍ CVIČENÍ
2021 / 2022AKTUÁLNĚ probíhají uzávěrkové dny zápisů. PSYCHOLOGIE V PORADENSTVÍ 

 Přednášky nebo domácí studium po internetu 

VYUŽITÍ NA TRHU PRÁCE

V O L N É   Ž I V N O S T I

60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.
72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu.
79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost.

(Viz, dále Živnostenský zákon a obsahová náplň volných živností - ZDE )

DVOULETÉ ZÁJMOVÉ STUDIUM: přijímá se (max. 30 posluchačů), bez zkoušek, bez věkového omezení od 18 let výše, předchozí dosažené vzdělání pro přijetí nerozhoduje.

PŘEDNÁŠKY: jedenkrát měsíčně v sobotu - září až červen od 9,00 do 15,00 hodin v Brně, ul. Poříčí 5 - od hlavního vlakového nádraží tramvaj č. 2, směr Modřice, výstup čtvrtou zastávku (rohový dům s plotem proti tramvajové zastávce - po směru jízdy vpravo), mezi zimní halou Rondo a hotelem Voroněž. Dohodnout lze také individuální programy studia - pro absolventy, kteří nemohou pravidelně navštěvovat zapsané přednášky.

ZÁPIS: v České spořitelně a. s., na číslo účtu 2026649309 / 0800, variabilní symbol I. roč. 2198 (II. roč. 2298, III. roč. 2398) a jméno vkladatele (nebo převodem z jiného peněžního ústavu); jeden rok studia = 7.500 Kč. Převzetím dokladu o zaplacení je uchazeč závazně přijat ke studiu. PO NAPLNĚNÍ POČETNÍHO STAVU ÚČET MIMO PROVOZ. (MONITOROVÁNO TELEBANKINGEM). V den zahájení (viz níže u seznamu přednášek) originál dokladu o zaplacení s sebou. POUČENÍ - viz: Občanský zákoník, §§ 1810, 1820, 1837 a následující (k nahlédnutí ZDE). DÁLE: výměna s náhradníkem.

PRVNÍ ROČNÍK: je ukončen víceúrovňovým testem psychologicko psychiatrických znalostí a záznamem o absolvování prvního ročníku poradenské psychologie.

DRUHÝ ROČNÍK: je ukončen druhou částí testu a výstupním - DOKLADEM ABSOLVENTA DVOULETÉHO ZÁJMOVÉHO STUDIA SYSTEMATICKÉ A KLINICKÉ PORADENSKÉ PSYCHOLOGIE (záznam ke stávajícímu dokončenému vzdělání uchazeče o zájmových studijně odborných aktvitách); v případě delegování k absolvování semináře zaměstnavatelem - §§ 227 až 335 ZP o prohlubování, rozšiřování kvalifikace. Veškeré doklady, jakkoliv spojené se studiem, přebírají absolventi výhradně osobně, od září do června.

UPOZORNĚNÍ: závěrečné zkoušky lze realisovat zpětně - např. za první ročník až v druhém ročníku atp.; náhradní termíny závěrečných zkoušek jsou ve všech případech samozřejmostí; absolventi nevyžadující výstupní doklady, závěrečné zkoušky jednotlivých ročníků absolvovat nemusí.

TŘETÍ ROČNÍK - viz níže, je nádstavbový a absolventi jej mohou, podle vlastního uvážení, realisovat po dokončení dvouletého základního studia.

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁRNÍ CVIČENÍ - I. ročník

SYSTEMATICKÁ PORADENSKÁ A OBOROVÁ PSYCHOLOGIE
Zahájení dle příjmení:
první sobotu (A - L) a druhou sobotu (M - Z) v září
Není povinné - není zapotřebí informovat školu o výběru soboty.
 1. Biologie a neurologie (psychosomatické poruchy v poradenství…)
 2. Stres (spouštěče duševních poruch - norma a patologie…)
 3. Aplikovana psychoterapie (onkologie - handicapy…)
 4. Forenzní psychiatrie (osobnost - vražda a jiné trestné činy…)
 5. Psychoanalytický přístup v psychoterapii – A. (Sigmund Freud…)
 6. Psychoanalytický přístup v psychoterapii – B. (C. G. Jung…)
 7. Psychoanalytický přístup v psychoterapii – C. (Yalom / Heidegger…)
 8. Kognitivně behaviorální terapie (základní přístupy…)
 9. Skupinová psychoterapie (metodika…)
 10. Psychofarmakoterapie (přehledový semínář k lékové terapii…)
Výukový program prvního ročníku je v každém termínu přednášek doplněn ukázkami preventivních přístupů ke zvládání stresu, ve spojení s psychoedukací

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁRNÍ CVIČENÍ - II. ročník

SPECIÁLNÍ PORADENSKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHODIAGNOSTIKA
Zahájení třetí sobotu v září
 1. Organické duševní poruchy (alzheimer, parkinson…)
 2. Závislosti (alkohol, drogy, rozpouštědla…)
 3. Schizofrenie (bludy, halucinace, poruchy vnímání…)
 4. Deprese (bipolární poruchy, manické stavy, smutek…)
 5. Neurósy (úzkost, fobie, obsedantně-kompulsivní poruchy…)
 6. Poruchy příjmu potravy (anorexie / bulimie…)
 7. Poruchy osobnosti (žárlivost, transvestitismus, pyromanie…)
 8. Mentální retardace (oligofrenie, úrovně hodnocení IQ…)
 9. Autismus (poruchy pozornosti, ADHD...)
 10. Přetrvávající poruchy do dospělosti (panika, sebepoškozování…)
Výukový program druhého ročníku je v každém termínu přednášek doplněn cvičeními z oblasti pre-diagnostiky, při práci s klientem, v metodických postupech

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE - III. ROČNÍK

P R A K T I K U M
Zahájení čtvrtou sobotu v září
 • ZÁŘÍ
  Úvod do systematického studia praktické psychologie v poradenství…

 • ŘÍJEN
  Individuální sebereflexe ve vztahu k poradenství účastníkem výcviku…

 • LISTOPAD
  Průběh úvodního rozhovoru, ukázky v přímém výcviku s posluchači…

 • PROSINEC
  Profil osobnosti klienta (psychoanalytický přístup), individuální výcvik…

 • LEDEN
  Pomocné techniky, kresba, výklad snů, relaxace, individuální výcvik…

 • ÚNOR
  Testy a testové metody pro ne-klinické poradenství osobního rozvoje…

 • BŘEZEN
  Specifika párového poradenství, cvičení ve dvojicích…

 • DUBEN
  Skupinové poradenství I., psychohry, úvodní techniky…

 • KVĚTEN
  Skupinové poradenství II., práce s konkrétními tématy, skupinová dynamika…

 • ČERVEN
  Vyhodnocení průběhu ročníku, předání dokladů absolventa třetího ročníku.

Výukový program třetího ročníku je v každém termínu přednášek doplněn kompenzačními technikami, zaměřenými na konkrétní symptomy v oblasti praktické psychohygieny, při práci s jednotlivcem a se skupinou

UKONČENO DOKLADEM ABSOLVENTA
NEZAPOMNĚLI JSTE SI PROJÍT INFORMACE Z ODKAZŮ NA HORNÍ LIŠTĚ ?

Děkujeme za návštěvu naší stránky.

Úvodní strana | Literatura | Testy a seminárky | Jiří Adamec
Tento obsah je chráněn autorským zákonem. Jiří Adamec © 2009