JIŘÍ ADAMEC
FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ
KATEDRA TEORIE

FACEBOOK

FOTOGALERIE - DUBLIN
NAŠE SPOLUPRÁCE S ČESKOU TELEVIZÍ
Vyjádření k odborné způsobilosti:
JIŘÍ ADAMEC

ŽIVOTOPIS (AKTUALISOVÁNO - 2021)

Zahraniční studijně - pracovní aktivity:
A. Universität Wien (Östereichische Bibliothek) - studium odb. literatury
B. Trinity College Dublin (Ireland) - přednáškový seminář.

Tyto publikace nemají redakční korekturu a úpravy.

  AKTUÁLNÍ NOVINKY:

 • PSYCHODIAGNOSTIKA (Přehledový manuál všech klasifikovaných duševních poruch)
  Brno 2024 (IČ 105-48-629/162)
 • TESTOVÉ METODY V PSYCHOEDUKAČNÍ PRAXI
  Brno 2024 (IČ 105-48-629/161)
 • MILAN KUNDERA (Inspirace osobností)
  Brno 2024 (IČ 105-48-629/160)
 • PORUCHY OSOBNOSTI (OPD-3 a současná psychodiagnostika)
  Brno 2024 (IČ 105-48-629/159)
 • BÁSEŇ JAKO PROŽITEK (Vánoční vydání)
  Brno 2023 (IČ 105-48-629/158)
 • SOUCIT A SEBEREFLEXE (V kontextu vývojové psychologie)
  Brno 2023 (IČ 105-48-629/157)
 • PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI A ZÁKLADY LIDSKÝCH PRÁV
  Brno 2023 (IČ 105-48-629/156)
 • HALUCINACE
  Brno 2023 (IČ 105-48-629/155)
 • ZE VŠEHO, CO TI PATŘÍ, NEVEZMU SI NIC
  Brno 2023 (IČ 105-48-629/154)
 • SEXUOLOGIE V PORADENSKÉ PRAXI
  Brno 2023 (IČ 105-48-629/153)
 • ŠIKANA V KONTEXTU SOCIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE
  Brno 2023 (IČ 105-48-629/152)
 • PSYCHOANALÝSA JÁ, NAD-JÁ A ONO,
  Brno 2023 (IČ 105-48-629/151)
 • AUSTRÁLIE A DĚJINY FILOSOFIE,
  Brno 2023 (IČ 105-48-629/150)
 • PSYCHOLOGIE PORODNÍ ASISTENCE,
  Brno 2023 (IČ 105-48-629/149)
 • DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ,
  Brno 2022 (IČ 105-48-629/148)
 • ETNO-PSYCHOLOGIE (Prožitek úzkosti a osobní krize u lidí pocházejících z mimoevropských kultur),
  Brno 2022 (IČ 105-48-629/147)
 • STÁŘÍ A JEHO SVĚT (Pohledem preventivní psychologie), Brno 2022 (IČ 105-48-629/146)
 • ALEGORICKÉ MOTIVY BIBLE (Psychologie vědomí ve Starém a Novém zákoně), Brno 2022 (IČ 105 48 629/145)
 • PSYCHOLOGIE EXISTENCE, Brno 2022
  (IČ 105-48-629/144)
 • PSYCHOLOGIE PRO KAŽDÝ DEN
  (Dvanáct měsíců systematické sebereflexe), Brno 2022
  (ISBN 105-48-629/124)
 • BYTÍ A NEDŮVĚRA V EXISTENCI TAKOVOU, JAKÁ JE, Brno 2022
  (ISBN 978-80-87234-121-X)
 • POCITY VINY A KOMPLEXY MÉNĚCENNOSTI, Brno 2021
  (ISBN 978-80-87234-120-X)
 • PRAKTICKÝ SLOVNÍK KLASICKÉ PSYCHOANALÝSY, Brno 2021
  (ISBN 978-80-87234-114-X)
 • PSYCHOSOMATICKÁ DIAGNOSTIKA
  (Úvod do studia základních pramenů), Brno 2021
  (ISBN 978-80-87234-115-X)
 • EMOCE A POSTOJE, Brno 2021
  (ISBN 978-80-87234-116-X)
 • VĚDOMÍ A NEVĚDOMÍ
  (V psychoanalytické praxi), Brno 2021
  (ISBN 978-80-87234-113-X)
 • LOGIKA A TECHNOLOGIE, Brno 2021
  (ISBN 978-80-87234-112-X)
 • DÉMOKRITOS A ZMĚNA MYŠLENÍ, Brno 2021
  (ISBN 978-80-87234-111-X)
 • METODICKÝ PRŮVODCE ON-LINE PORADENSTVÍM
  (Klientů v osobní krizi), Brno 2021
  (ISBN 978-80-87234-110-X)
 • PSYCHOANALÝSA TOTALITY V RUSKU
  Brno 2021 (ISBN 978-80-87234-109-X)
 • ŽENY A MUŽI
  (Párové a rodinné poradenství v praxi)
  Brno 2021 (ISBN 978-80-87234-108-X)
 • HYPERTENSE, EPILEPSIE A DIABETES MELLITUS
  (V poradenské praxi)
  Brno 2021 (ISBN 978-80-87234-107-X)
 • FORENZNÍ PSYCHIATRIE
  Profilování pachatelů...
  Brno 2020 (ISBN 978-80-87234-106-X)
 • VÝŽIVA A PREVENCE
  Brno 2020 (ISBN 978-80-87234-105-X)
 • SKUTEČNÝ SVĚT DUŠEVNÍCH NEMOCÍ
  (Kazuistiky)
  Brno 2020 (ISBN 978-80-87234-104-X)
 • PANDEMIE A STRES
  (Poradenství v současnosti)
  Brno 2020 (ISBN 978-80-87234-103-X)
 • PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE
  (Zkušenosti ze zahraničí)
  Brno 2020 (ISBN 978-80-87234-93-8)
 • JASPERS-HEIDEGGER-FRANKL
  (Úvod do logoterapie)
  Brno 2020 (ISBN 978-80-87234-102-X)
 • KLIMAKTERIUM
  (Psychologické poradenství v osobní krizi)
  Brno 2020 (ISBN 978-80-87234-101-X)
 • BAZÁLNÍ AKTIVIZACE
  - V kontextu vývojové psychologie a psychosomatiky
  Brno 2020 (ISBN 978-80-87234-100-X)
 • DIAGNÓSY PROTI SOBĚ
  - Párové soužití lidí s psychickou poruchou
  Brno 2020 (ISBN 978-80-87234-98-3)
 • ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA
  - Psychologie a poradenství v praxi
  Brno 2020 (ISBN 978-80-87234-97-6)
 • KDYŽ MATCE ODEBEROU DÍTĚ
  - Poradenství v osobní krizi
  Brno 2020 (ISBN 978-80-87234-94-5)
 • PSYCHOFARMAKOLOGIE V KAZUISTIKÁCH
  Brno 2020 (ISBN 978-80-87234-92-1)
 • PSYCHOSOMATIKA (KONZULTACE A KAZUISTIKY Z PRAXE)
  Brno 2020 (ISBN 978-80-87234-91-4)
 • SPIRITUÁLNÍ KRIZE
  Brno 2020 (ISBN 978-80-87234-90-7)
 • STRES A BIOCHEMIE
  Brno 2020 (ISBN 978-80-87234-89-1)
 • JAK OBSTÁT JAKO RODIČ
  Brno 2020 (ISBN 978-80-87234-88-4)
  TEXTY KE STUDIU (volně ke stažení):

 1. PSYCHIKA A TĚLESNÉ ZDRAVÍ
  Brno 2020 (ISBN 978-80-87234-87-7)
 2. SLOVANSKÝ ARCHETYP
  Brno 2020 (ISBN 978-80-87234-85-3)
 3. KRIMINALITA A SUBJEKT
  Brno 2020 (ISBN 978-80-87234-86-0)
 4. PSYCHOLOGIE SEBEREFLEXE
  Brno 2019 (ISBN 978-80-87234-82-2)
 5. TŘI STUPNĚ STAROORIENTÁLNÍ FILOSOFIE
  Brno 2019 (ISBN 978-80-87234-81-5)
 6. EUTANASIE (ZAMYŠLENÍ NAD TÉMATEM)
  Brno 2019 (ISBN 978-80-87234-84-6)
 7. PSYCHICKÉ PORUCHY A VZTAHY V RODINÁCH
  Brno 2019 (ISBN 978-80-87234-80-8)
 8. DĚTSKÁ PSYCHIATRIE
  Brno 2019 (ISBN: 978-80-87234-79-2)
 9. PSYCHOLOGIE SPORTU
  BRNO 2019 (ISBN 978-80-87234-78-5)
 10. INTENCIONALITA A INTERSUBJEKTIVITA
  BRNO 2019 (ISBN 978-80-87234-77-8)
 11. REÁLNÁ NICOTA A PRÁZDNÁ SKUTEČNOST
  BRNO 2019 (ISBN 978-80-87234-76-1)
 12. NEVĚDOMÍ A SEPARAČNÍ ÚZKOST
  Brno 2018 (ISBN 978-80-87234-75-4)
 13. VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE V NORMĚ A PATOLOGII
  Brno 2018 (ISBN 978-80-87234-75-4)
 14. ART-PSYCHOLOGIE (Úvod do projektivní sebereflexe)
  Brno 2018 (ISBN 978-80-87234-74-7)
 15. VÝŽIVA A NEUROLOGIE
  Brno 2018 (ISBN 978-80-87234-73-0)
 16. NĚMECKÁ FILOSOFIE A MODERNÍ PSYCHOLOGIE
  Brno 2018 (ISBN 978-80-87234-72-3)
 17. PSYCHOANALÝSA A PARANOIA
  Brno 2018 (ISBN 978-80-87234-71-6)
 18. PROČ DĚTI PLÁČOU?
  Brno 2017 (ISBN 978-80-87234-70-9)
 19. INFANTILISMUS NEUROTIKŮ
  Brno 2017 (ISBN 978-80-87234-69-3)
 20. SEN A ARTETERAPIE
  Brno 2017 (ISBN 978-80-87234-68-6)
 21. DUCH POZNÁNÍ A SÍLA PŘÍTOMNOSTI
  Brno 2017 (ISBN 978-80-87234-67-9)
 22. ČAS HEIDEGGEROVA BYTÍ
  Brno 2017 (ISBN 978-80-87234-66-2)
 23. PSYCHOANALÝSA V POSTMODERNÍ DOBĚ
  - Současné motivy duševního utrpení
  Brno 2017 (ISBN 978-80-87234-65-5)
 24. DUŠEVNÍ NEMOC JAKO PŘÍBĚH (Kniha kazuistik)
  Brno 2016 (ISBN 978-80-87234-64-8)
 25. POJEDNÁNÍ O METAFYSICE
  Brno 2016 (ISBN 978-80-87234-63-1)
 26. EMOČNÍ VÝVOJ DĚTÍ
  Brno 2016 (ISBN 978-80-87234-62-4)
 27. SYMPTOMY NUTKAVOSTI
  Brno 2016 (ISBN 978-80-87234-61-7)
 28. DĚJINY ČESKÉ FILOSOFIE -
  V kontextu sociálně-psychologického myšlení
  Brno 2016 (ISBN 978-80-87234-60-0)
 29. ODVAHA K LASKAVOSTI,
  Brno 2016 (ISBN 978-80-87234-57-0)
 30. ZDRAVOTNÍK A ZÁCHRANÁŘ - SYNDROM VYHOŘENÍ,
  Brno 2016 (ISBN 978-80-87234-58-7)
 31. SYSTÉMY LOGIKY V APLIKOVANÉ PSYCHOLOGII,
  Brno 2016 (ISBN: 978-80-87234-56-3)
 32. DOBROVOLNICTVÍ (Práce s duševně nemocnými),
  Brno 2015 (ISBN: 978-80-87234-53-2)
 33. PLATÓN - Komentovaný přehled obsahu všech dialogů,
  Brno 2015 (ISBN: 978-80-87234-50-1)
 34. PSYCHOLOGIE A MULTIKULTURALITA
  Brno 2015 (ISBN: 978-80-87234-55-6)
 35. PACIENT VE STRACHU A ÚZKOSTI
  Brno 2015 (ISBN: 978-80-87234-52-5)
 36. PSYCHOANALÝSA KONFLIKTU
  Brno 2015 (ISBN: 978-80-87234-59-4)
 37. POZVÁNÍ ARCHITEKTŮ DO FILOSOFIE
  Brno 2015 (ISBN: 978-80-87234-58-7)
 38. AXIOLOGIE A PSYCHOTERAPIE
  Brno 2014 (ISBN: 978-80-87234-51-8)
 39. O VÝZNAMU FILOSOFIE
  Brno 2014 (ISBN: 978-80-87234-49-5)
 40. HYSTERIE NEUROTIKŮ
  Brno 2014 (ISBN: 978-80-87234-54-9)
 41. GENETICKÉ PORADENSTVÍ
  Brno 2014 (ISBN: 978-80-87234-47-1)
 42. ARTETERAPIE
  Brno 2014 (ISBN: 978-80-87234-48-8)
 43. DĚJINY RUSKÉ FILOSOFIE
  Brno 2014 (ISBN: 978-80-87234-46-4)
 44. DEPRESE A HRANICE PORADENSTVÍ
  Brno 2014 (ISBN: 978-80-87234-45-7)
 45. SEXUÁLNÍ VÝVOJ A ŽIVOT NEUROTIKŮ
  Brno 2014 (ISBN: 978-80-87234-44-0)
 46. Filosofické základy logiky, Brno,
  Přírod. fak. - Masarykovy Univ. 1999 (ISBN:80-210-2118-7).
 47. Stát a právo v díle Tomáše AKVINSKÉHO,
  Brno 2001 (ISBN:80-328-7645-7).
 48. Filosofie - Biologie – Psychologie,
  Brno 2002 (ISBN:80-238-8235-X).
 49. Filosofické otázky FEYNMANOVY fysiky,
  Brno 2002 (ISBN:80-238-8643-6).
 50. Psychologická čítanka, Brno 2002 (ISBN:80-238-8642-8).
 51. Psychologie pro stomatology, Brno 2003 (ISBN:80-238-9985-6). Druhé přepracované vydání, 2012
 52. Kleine philosophische Lesebuch, Brno 2003 (ISBN:80-239-2020-0).
 53. Latinská čítanka středověkých textů I., Brno 2003 (ISBN:80-239-2018-9).
 54. Čínská filosofie, Brno 2004 (ISBN:80-239-2017-0). Druhé upravené vydání, Brno 2005.
 55. Vývojová a kognitivní psychologie, Brno 2004 (ISBN:80-239-2019-7).
 56. Psychoanalytické studie, Brno 2004. (ISBN:80-239-4357-X).
 57. Vesmír – jazyk – sen (Ontologie přítomného), Brno 2005 (ISBN:80-239-4355-3).
 58. Latinská čítanka středověkých textů II., Brno 2005 (ISBN:80-239-4354-5).
 59. Průvodce po sebraných spisech M. HEIDEGGERA, Brno 2005 (ISBN:80-239-4356-1).
 60. Techniky výkladů snů, Brno 2005 (ISBN:80-239-4358-8).
 61. Psychologie v HEGELOVĚ Fenomenologii ducha, Brno 2005 (ISBN:80-239-4359-6).
 62. Psychoanalýsa dětí v díle Melanie KLEINOVÉ, Brno 2006.
 63. Psychologie v dějinách filosofie, Brno 2006. Druhé, upravené vydání, Brno 2010
 64. Fragmenty z filosofie a psychologie - I., Brno 2007.
 65. Psychologie C. G. JUNGA. (Interpretace podle německých textů), Brno 2007.
 66. History of Philosophy. Selection Reader, Brno 2007.
 67. Biologická neuropsychopatologie, Brno 2011 (ISBN: 978-80-87234-28-0).
 68. Indická filosofie, Brno 2007 (ISBN:978-80-254-0200-9).
 69. Psychiatrie a fenomenologie, Brno 2008 (ISBN:978-80-254-1320-3).
 70. Průvodce "Souborným dílem" H.-G. Gadamera, Brno 2008 (ISBN: 978-80-254-1318-0).
 71. Psychologie duše u Marsilia Ficina, Brno 2008 (ISBN: 978-80-254-1317-3).
 72. Fragmenty z filosofie a psychologie - II, Brno 2008.
 73. VNÍMÁNÍ A MYŠLENÍ: Psychologie I. Kanta, Brno 2008 (ISBN:978-80-87234-03-7)
 74. PSYCHOLOGIE LOGIKY, Brno 2008 (ISBN:978-80-87234-02-0) Druhé doplněné vydání 2009.
 75. ÚVOD DO ČETBY HEIDEGGEROVA "BYTÍ A ČASU", Brno 2008 (ISBN: 978-80-87234-01-3).
 76. NARCISMUS - Psychologická hrozba budoucnosti, Brno 2008 (ISBN:978-80-87234-00-6).
 77. PSYCHOANALÝSA - Přehled díla Sigm. Freuda, Brno 2008 (ISBN:978-80-254-1319-7).
 78. EXISTENCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE K. Jasperse, Brno 2008 (ISBN:978-80-87234-04-4).
 79. PÉČE O DUŠI (Filosofie Jana Patočky), Brno 2009 (ISBN:987-80-87234-07-5).
 80. ÚVOD DO STUDIA ARISTOTELOVY METAFYSIKY, Brno 2009 (ISBN:978-80-87234-05-1).
 81. PSYCHOLINGVISTIKA, Brno 2009 (ISBN:978-80-87234-06-8).
 82. NIETZSCHE A HEIDEGGER ( Vůle k bytí ), Brno 2009 (ISBN:987 80-87234-10-5).
 83. ÚVOD DO PSYCHOLOGIE PRÁVA A SOCIÁLNÍ PATOLOGIE, Brno 2009 (ISBN:978-80-87234-13-6).
 84. PSYCHOANALYTICKÉ PORADENSTVÍ A PRÁCE S KLIENTEM, Brno 2009 (ISBN:978-80-87234-12-9).
 85. PSYCHOLOGIE A JISTOTA POZNÁNÍ, Brno 2009 (ISBN:978-80-87234-11-2).
 86. PSYCHOLOGIE SVOBODY ( Závislost u dětí ... ), Brno 2009 (ISBN:978-80-87234-09-9).
 87. PSYCHOANALYTICKÉ DOPISY ( Freud - Ferenczi ), Brno 2009 (ISBN:987-80-87234-08-2).
 88. ÚVOD DO HERMENEUTICKÉ PSYCHOLOGIE, Brno 2010 (ISBN 978-80-87234-21-1).
 89. PSYCHOLOGIE MORÁLKY, Brno 2010 (ISBN 978-80-87234-20-4).
 90. DEPRESE A NEUROLOGIE, Brno 2010 (ISBN 978-80-87234-19-8).
 91. DIAGNOSTIKA DUŠEVNÍCH PORUCH A PSYCHOANALÝSA, Brno 2010 (ISBN 978-80-87234-18-1).
 92. PSYCHICKÉ JEVY A REÁLNÉ BYTÍ, Brno 2010 (ISBN 978-80-87234-17-4).
 93. PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI, Brno 2010 (ISBN 978-80-87234-16-7).
 94. SKUPINOVÁ PSYCHOANALÝZA, Brno 2010 (ISBN:978-80-87234-15-0).
 95. PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ, Brno 2010 (ISBN:978-80-87234-14-3).
 96. SPÁNEK A SNY V KLINICKÉ PSYCHOPATOLOGII, Brno 2010 (ISBN 978-80-87234-22-8).
 97. PSYCHOLOGIE UMĚNÍ, Brno 2011 (ISBN 978-80-87234-29-7).
 98. PSYCHOLOGIE PŘÍRODNÍCH CIVILIZACÍ, Brno 2011 (ISBN 978-80-87234-27-3).
 99. VĚDECKÉ ZÁKLADY PSYCHOLOGIE, Brno 2011 (ISBN 978-80-87234-26-6).
 100. PSYCHOLOGIE ALFREDA ADLERA, Brno 2011 (ISBN 978-80-87234-25-9).
 101. ÚVOD DO STUDIA ARISTOTELOVA POJEDNÁNÍ "O DUŠI", Brno 2011 (ISBN 978-80-87234-24-2).
 102. OSOBNOST JAKO ÚDĚL, Brno 2010 (ISBN 978-80-87234-23-5).
 103. ŽIVOT A SMRT VE FILOSOFII A PSYCHOLOGII, Brno 2011 (ISBN 978-80-87234-30-3).
 104. TŘETÍ ŽIVOT PSYCHOANALÝSY, Brno 2012 (ISBN 978-80-87234-31-0).
 105. ÚVOD DO STUDIA FILOSOFIE PŘÍRODY, Brno 2012 (ISBN 978-80-87234-32-7).
 106. ASOCIAČNÍ PROCES V PSYCHOTERAPII, Brno 2012 (ISBN 978-80-87234-33-4).
 107. PŘEHLEDNÉ DĚJINY FRANCOUZSKÉ FILOSOFIE, Brno 2012 (ISBN 978-80-87234-34-1).
 108. PSYCHOANALÝSA DĚTÍ, Brno 2012 (ISBN 978-80-87234-35-8); druhé přepracované vydání.
 109. AKVINSKÝ A PSYCHOLOGIE, Brno 2013 (ISBN 978-80-87234-43-3)
 110. PSYCHOLOGICKÉ TYPY PODLE JUNGA, Brno 2013 (ISBN 978-80-87234-42-6)
 111. DASEINSANALÝSA, Brno 2013 (ISBN 978-80-87234-41-9)
 112. TRAUMA PORODU, Brno 2013 (ISBN 978-80-87234-40-2)
 113. PREVENCE A PSYCHOSOMATIKA, Brno 2013 (ISBN 978-80-87234-37-2)
 114. KAPITOLY Z DĚJIN ITALSKÉ A ŠPANĚLSKÉ FILOSOFIE, Brno 2013 (ISBN 978-80-87234-38-9)
V letech 1996 až 2001 publikoval dalších asi sto odborných a naučně populárních článků jako literární zpravodaj sobotní přílohy brněnského deníku ROVNOST a příležitostně i do dalších tisků v ČR a Kanadě.
Úvodní strana | Literatura | Studium po internetu | Jiří Adamec
Tento obsah je chráněn autorským zákonem. Jiří Adamec © 2009