JIŘÍ ADAMEC
FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ
KATEDRA TEORIE


FOTOGALERIE - DUBLIN
B-TV - Vlna z Brna
Vyjádření k odborné způsobilosti:
JIŘÍ ADAMEC

Podrobný životopis ke stažení ve formátu MS Word:

Zahraniční studijně - pracovní aktivity:
A. Universität Wien (Östereichische Bibliothek) - studium odb. literatury
B. Trinity College Dublin (Ireland) - přednáškový seminář.

Tyto publikace nemají redakční korekturu a úpravy.

  AKTUÁLNĚ:
 1. PSYCHOLOGIE SPORTU
  BRNO 2019 (ISBN 978-80-87234-78-5)
 2. INTENCIONALITA A INTERSUBJEKTIVITA
  BRNO 2019 (ISBN 978-80-87234-77-8)
 3. REÁLNÁ NICOTA A PRÁZDNÁ SKUTEČNOST
  BRNO 2019 (ISBN 978-80-87234-76-1)
 4. NEVĚDOMÍ A SEPARAČNÍ ÚZKOST
  Brno 2018 (ISBN 978-80-87234-75-4)
 5. VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE V NORMĚ A PATOLOGII
  Brno 2018 (ISBN 978-80-87234-75-4)
 6. ART-PSYCHOLOGIE (Úvod do projektivní sebereflexe)
  Brno 2018 (ISBN 978-80-87234-74-7)
 7. VÝŽIVA A NEUROLOGIE
  Brno 2018 (ISBN 978-80-87234-73-0)
 8. NĚMECKÁ FILOSOFIE A MODERNÍ PSYCHOLOGIE
  Brno 2018 (ISBN 978-80-87234-72-3)
 9. PSYCHOANALÝSA A PARANOIA
  Brno 2018 (ISBN 978-80-87234-71-6)
 10. PROČ DĚTI PLÁČOU?
  Brno 2017 (ISBN 978-80-87234-70-9)
 11. INFANTILISMUS NEUROTIKŮ
  Brno 2017 (ISBN 978-80-87234-69-3)
 12. SEN A ARTETERAPIE
  Brno 2017 (ISBN 978-80-87234-68-6)
 13. DUCH POZNÁNÍ A SÍLA PŘÍTOMNOSTI
  Brno 2017 (ISBN 978-80-87234-67-9)
 14. ČAS HEIDEGGEROVA BYTÍ
  Brno 2017 (ISBN 978-80-87234-66-2)
 15. PSYCHOANALÝSA V POSTMODERNÍ DOBĚ
  - Současné motivy duševního utrpení
  Brno 2017 (ISBN 978-80-87234-65-5)
 16. DUŠEVNÍ NEMOC JAKO PŘÍBĚH (Kniha kazuistik)
  Brno 2016 (ISBN 978-80-87234-64-8)
 17. POJEDNÁNÍ O METAFYSICE
  Brno 2016 (ISBN 978-80-87234-63-1)
 18. EMOČNÍ VÝVOJ DĚTÍ
  Brno 2016 (ISBN 978-80-87234-62-4)
 19. SYMPTOMY NUTKAVOSTI
  Brno 2016 (ISBN 978-80-87234-61-7)
 20. DĚJINY ČESKÉ FILOSOFIE -
  V kontextu sociálně-psychologického myšlení
  Brno 2016 (ISBN 978-80-87234-60-0)
 21. ODVAHA K LASKAVOSTI,
  Brno 2016 (ISBN 978-80-87234-57-0)
 22. ZDRAVOTNÍK A ZÁCHRANÁŘ - SYNDROM VYHOŘENÍ,
  Brno 2016 (ISBN 978-80-87234-58-7)
 23. SYSTÉMY LOGIKY V APLIKOVANÉ PSYCHOLOGII,
  Brno 2016 (ISBN: 978-80-87234-56-3)
 24. DOBROVOLNICTVÍ (Práce s duševně nemocnými),
  Brno 2015 (ISBN: 978-80-87234-53-2)
 25. PLATÓN - Komentovaný přehled obsahu všech dialogů,
  Brno 2015 (ISBN: 978-80-87234-50-1)
 26. PSYCHOLOGIE A MULTIKULTURALITA
  Brno 2015 (ISBN: 978-80-87234-55-6)
 27. PACIENT VE STRACHU A ÚZKOSTI
  Brno 2015 (ISBN: 978-80-87234-52-5)
 28. PSYCHOANALÝSA KONFLIKTU
  Brno 2015 (ISBN: 978-80-87234-59-4)
 29. POZVÁNÍ ARCHITEKTŮ DO FILOSOFIE
  Brno 2015 (ISBN: 978-80-87234-58-7)
 30. AXIOLOGIE A PSYCHOTERAPIE
  Brno 2014 (ISBN: 978-80-87234-51-8)
 31. O VÝZNAMU FILOSOFIE
  Brno 2014 (ISBN: 978-80-87234-49-5)

  NOVINKY - skripta Filosofického Semináře:
 1. HYSTERIE NEUROTIKŮ
  Brno 2014 (ISBN: 978-80-87234-54-9)
 2. GENETICKÉ PORADENSTVÍ
  Brno 2014 (ISBN: 978-80-87234-47-1)
 3. ARTETERAPIE
  Brno 2014 (ISBN: 978-80-87234-48-8)
 4. DĚJINY RUSKÉ FILOSOFIE
  Brno 2014 (ISBN: 978-80-87234-46-4)
 5. DEPRESE A HRANICE PORADENSTVÍ
  Brno 2014 (ISBN: 978-80-87234-45-7)
 6. SEXUÁLNÍ VÝVOJ A ŽIVOT NEUROTIKŮ
  Brno 2014 (ISBN: 978-80-87234-44-0)

  Vydané učebnice FS-KT z minulých let:
 1. Filosofické základy logiky, Brno,
  Přírod. fak. - Masarykovy Univ. 1999 (ISBN:80-210-2118-7).
 2. Stát a právo v díle Tomáše AKVINSKÉHO,
  Brno 2001 (ISBN:80-328-7645-7).
 3. Filosofie - Biologie – Psychologie,
  Brno 2002 (ISBN:80-238-8235-X).
 4. Filosofické otázky FEYNMANOVY fysiky,
  Brno 2002 (ISBN:80-238-8643-6).
 5. Psychologická čítanka, Brno 2002 (ISBN:80-238-8642-8).
 6. Psychologie pro stomatology, Brno 2003 (ISBN:80-238-9985-6). Druhé přepracované vydání, 2012
 7. Kleine philosophische Lesebuch, Brno 2003 (ISBN:80-239-2020-0).
 8. Latinská čítanka středověkých textů I., Brno 2003 (ISBN:80-239-2018-9).
 9. Čínská filosofie, Brno 2004 (ISBN:80-239-2017-0). Druhé upravené vydání, Brno 2005.
 10. Vývojová a kognitivní psychologie, Brno 2004 (ISBN:80-239-2019-7).
 11. Psychoanalytické studie, Brno 2004. (ISBN:80-239-4357-X).
 12. Vesmír – jazyk – sen (Ontologie přítomného), Brno 2005 (ISBN:80-239-4355-3).
 13. Latinská čítanka středověkých textů II., Brno 2005 (ISBN:80-239-4354-5).
 14. Průvodce po sebraných spisech M. HEIDEGGERA, Brno 2005 (ISBN:80-239-4356-1).
 15. Techniky výkladů snů, Brno 2005 (ISBN:80-239-4358-8).
 16. Psychologie v HEGELOVĚ Fenomenologii ducha, Brno 2005 (ISBN:80-239-4359-6).
 17. Psychoanalýsa dětí v díle Melanie KLEINOVÉ, Brno 2006.
 18. Psychologie v dějinách filosofie, Brno 2006. Druhé, upravené vydání, Brno 2010
 19. Fragmenty z filosofie a psychologie - I., Brno 2007.
 20. Psychologie C. G. JUNGA. (Interpretace podle německých textů), Brno 2007.
 21. History of Philosophy. Selection Reader, Brno 2007.
 22. Biologická neuropsychopatologie, Brno 2011 (ISBN: 978-80-87234-28-0).
 23. Indická filosofie, Brno 2007 (ISBN:978-80-254-0200-9).
 24. Psychiatrie a fenomenologie, Brno 2008 (ISBN:978-80-254-1320-3).
 25. Průvodce "Souborným dílem" H.-G. Gadamera, Brno 2008 (ISBN: 978-80-254-1318-0).
 26. Psychologie duše u Marsilia Ficina, Brno 2008 (ISBN: 978-80-254-1317-3).
 27. Fragmenty z filosofie a psychologie - II, Brno 2008.
 28. VNÍMÁNÍ A MYŠLENÍ: Psychologie I. Kanta, Brno 2008 (ISBN:978-80-87234-03-7)
 29. PSYCHOLOGIE LOGIKY, Brno 2008 (ISBN:978-80-87234-02-0) Druhé doplněné vydání 2009.
 30. ÚVOD DO ČETBY HEIDEGGEROVA "BYTÍ A ČASU", Brno 2008 (ISBN: 978-80-87234-01-3).
 31. NARCISMUS - Psychologická hrozba budoucnosti, Brno 2008 (ISBN:978-80-87234-00-6).
 32. PSYCHOANALÝSA - Přehled díla Sigm. Freuda, Brno 2008 (ISBN:978-80-254-1319-7).
 33. EXISTENCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE K. Jasperse, Brno 2008 (ISBN:978-80-87234-04-4).
 34. PÉČE O DUŠI (Filosofie Jana Patočky), Brno 2009 (ISBN:987-80-87234-07-5).
 35. ÚVOD DO STUDIA ARISTOTELOVY METAFYSIKY, Brno 2009 (ISBN:978-80-87234-05-1).
 36. PSYCHOLINGVISTIKA, Brno 2009 (ISBN:978-80-87234-06-8).
 37. NIETZSCHE A HEIDEGGER ( Vůle k bytí ), Brno 2009 (ISBN:987 80-87234-10-5).
 38. ÚVOD DO PSYCHOLOGIE PRÁVA A SOCIÁLNÍ PATOLOGIE, Brno 2009 (ISBN:978-80-87234-13-6).
 39. PSYCHOANALYTICKÉ PORADENSTVÍ A PRÁCE S KLIENTEM, Brno 2009 (ISBN:978-80-87234-12-9).
 40. PSYCHOLOGIE A JISTOTA POZNÁNÍ, Brno 2009 (ISBN:978-80-87234-11-2).
 41. PSYCHOLOGIE SVOBODY ( Závislost u dětí ... ), Brno 2009 (ISBN:978-80-87234-09-9).
 42. PSYCHOANALYTICKÉ DOPISY ( Freud - Ferenczi ), Brno 2009 (ISBN:987-80-87234-08-2).
 43. ÚVOD DO HERMENEUTICKÉ PSYCHOLOGIE, Brno 2010 (ISBN 978-80-87234-21-1).
 44. PSYCHOLOGIE MORÁLKY, Brno 2010 (ISBN 978-80-87234-20-4).
 45. DEPRESE A NEUROLOGIE, Brno 2010 (ISBN 978-80-87234-19-8).
 46. DIAGNOSTIKA DUŠEVNÍCH PORUCH A PSYCHOANALÝSA, Brno 2010 (ISBN 978-80-87234-18-1).
 47. PSYCHICKÉ JEVY A REÁLNÉ BYTÍ, Brno 2010 (ISBN 978-80-87234-17-4).
 48. PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI, Brno 2010 (ISBN 978-80-87234-16-7).
 49. SKUPINOVÁ PSYCHOANALÝZA, Brno 2010 (ISBN:978-80-87234-15-0).
 50. PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ, Brno 2010 (ISBN:978-80-87234-14-3).
 51. SPÁNEK A SNY V KLINICKÉ PSYCHOPATOLOGII, Brno 2010 (ISBN 978-80-87234-22-8).
 52. PSYCHOLOGIE UMĚNÍ, Brno 2011 (ISBN 978-80-87234-29-7).
 53. PSYCHOLOGIE PŘÍRODNÍCH CIVILIZACÍ, Brno 2011 (ISBN 978-80-87234-27-3).
 54. VĚDECKÉ ZÁKLADY PSYCHOLOGIE, Brno 2011 (ISBN 978-80-87234-26-6).
 55. PSYCHOLOGIE ALFREDA ADLERA, Brno 2011 (ISBN 978-80-87234-25-9).
 56. ÚVOD DO STUDIA ARISTOTELOVA POJEDNÁNÍ "O DUŠI", Brno 2011 (ISBN 978-80-87234-24-2).
 57. OSOBNOST JAKO ÚDĚL, Brno 2010 (ISBN 978-80-87234-23-5).
 58. ŽIVOT A SMRT VE FILOSOFII A PSYCHOLOGII, Brno 2011 (ISBN 978-80-87234-30-3).
 59. TŘETÍ ŽIVOT PSYCHOANALÝSY, Brno 2012 (ISBN 978-80-87234-31-0).
 60. ÚVOD DO STUDIA FILOSOFIE PŘÍRODY, Brno 2012 (ISBN 978-80-87234-32-7).
 61. ASOCIAČNÍ PROCES V PSYCHOTERAPII, Brno 2012 (ISBN 978-80-87234-33-4).
 62. PŘEHLEDNÉ DĚJINY FRANCOUZSKÉ FILOSOFIE, Brno 2012 (ISBN 978-80-87234-34-1).
 63. PSYCHOANALÝSA DĚTÍ, Brno 2012 (ISBN 978-80-87234-35-8); druhé přepracované vydání.
 64. AKVINSKÝ A PSYCHOLOGIE, Brno 2013 (ISBN 978-80-87234-43-3)
 65. PSYCHOLOGICKÉ TYPY PODLE JUNGA, Brno 2013 (ISBN 978-80-87234-42-6)
 66. DASEINSANALÝSA, Brno 2013 (ISBN 978-80-87234-41-9)
 67. TRAUMA PORODU, Brno 2013 (ISBN 978-80-87234-40-2)
 68. PREVENCE A PSYCHOSOMATIKA, Brno 2013 (ISBN 978-80-87234-37-2)
 69. KAPITOLY Z DĚJIN ITALSKÉ A ŠPANĚLSKÉ FILOSOFIE, Brno 2013 (ISBN 978-80-87234-38-9)
V letech 1996 až 2001 publikoval dalších asi sto odborných a naučně populárních článků jako literární zpravodaj sobotní přílohy brněnského deníku ROVNOST a příležitostně i do dalších tisků v ČR a Kanadě.
Úvodní strana | Literatura | Testy a seminárky | Jiří Adamec
Tento obsah je chráněn autorským zákonem. Jiří Adamec © 2009